A ghost from the past...


Det är en grej jag har så svårt att förstå.
Tjejen i viden är ju tiny tiny. Men jag hade lägre BMI än henne. Men jag var ju aldrig smal?
Ibland skrämmer det mig vad man inte ser själv.
Sakna.

RSS 2.0